1. ext. Meisterschaft

1. ext. Meisterschaft 2021

Hotel Löwen, Dagmersellen:

28. Juni10. Juli,

100 Kugeln

Durchführender Klub: KK Sonnholz

Wirtepaar: Agnes & Ragulan

Wirteruhetag: Sonntag

Tel. Nr: 079554 90 78

Info Löwen

2. ext. Meisterschaft

2. ext. Meisterschaft 2021

Hotel Linde, Küngoldingen:

14. Dezember30. Dezember,

200 Kugeln Bahnen 1 - 4

Durchführender Klub:

KK Puma

Wirtepaar: Familie Kuhn

Wirteruhetag: Montag

Tel. Nr: 062 – 797 39 19